Thiết Bị

ACME ARTNET TO DMX

 • ACME ARTNET TO DMX
 • ACME ARTNET TO DMX

  Stock 20 pc
  SERIAL #
  REMARKS ACME ARTNET TO DMX
  LINK https://en.acme.com.cn/Info/productdetail/id/2081/
  Xem chi tiết
  Ẩn thông tin
  ACME ARTNET TO DMX
  • kích thước: 483 x 44 x 155mm
  • Internet Port: 1 load ArtNet connector
  • DMX In/Out: 2 load DMX Input, 8 load DMX output
  • Điện lưới sử dụng: 100-240V,50/60Hz
  • Điện năng và tính chất vật lý.
  • Model CA-AN28
  • Khối lượng: 2.3Kg