Thiết Bị

YAMAHA Mixer Digital QL5

 • YAMAHA Mixer Digital QL5
 • YAMAHA Mixer Digital QL5

  Stock 2 pcs
  SERIAL #
  LINK https://usa.yamaha.com/products/proaudio/mixers/ql_series/index.html
  Xem chi tiết
  Ẩn thông tin
  YAMAHA Mixer Digital QL5
  • Cấu hình 32 + 2 fader thích hợp với nhiều sự bố trí channel. Mixer QL5 là một mixer rút gọn nhưng có các chức năng dùng cho các hệ thống lớn. Mix channels: 64 mono, 8 stereo. Bus: 16 mix, 8 matrix (hỗ trợ chức năng Input to Matrix). Local I/O: 32 in, 16
  • Input channels: 72 mono, 8 stereo.
  • Fader configuration: 16-fader left section, 8-fader Centralogic section, 8-fader right section, 2-fader master section .
  • Stainless steel stay for iPad support.
  • Built-in meter bridge.